Skip to content

News

Asgard Therapeutics wins NOME entrepreneurship competition

Asgard Therapeutics won the Nordic Mentor Network for Entrepreneurship (NOME) Nordic entrepreneurship competition for promising life science companies and becomes part of the Novo Nordisk-funded NOME mentoring network.
Read More

Asgard Therapeutics awarded H2020 SMEi phase 1

Swedish start-up company Asgard Therapeutics has been awarded H2020 SMEi phase 1 in order to further develop a direct cell reprogramming technology for cancer immunotherapy. Asgard Therapeutics was founded in
Read More

Tre innovativa startups från Lunds universitet får stöd av Vinnova

Tre bolag som LU Innovation jobbat med och som nu ingår i LU Holdings bolagsportfölj beviljas stöd i Vinnovas utlysning Innovativa startups. https://www.innovation.lu.se/article/tre-innovativa-startups-fran-lunds-universitet-far-stod-av-vinnova
Read More

LU Holding bildar bolaget Asgard Therapeutics med internationella toppforskare

Toppforskare från University of Coimbra i Portugal har flyttat sin forskning till Lunds universitet. Forskarna Filipe Pereira, Cristiana Pires and Fábio Rosa bildar nu bolaget Asgard Therapeutics AB tillsammans med
Read More

Så kan immunsystemet kontrolleras

En forskargrupp på Lunds universitet har lyckats programmera om mänskliga bindvävsceller till immunceller. https://www.lu.se/article/sa-kan-immunsystemet-kontrolleras
Read More