News

Tre innovativa startups från Lunds universitet får stöd av Vinnova

Tre bolag som LU Innovation jobbat med och som nu ingår i LU Holdings bolagsportfölj beviljas stöd i Vinnovas utlysning Innovativa startups. https://www.innovation.lu.se/article/tre-innovativa-startups-fran-lunds-universitet-far-stod-av-vinnova
Read More

LU Holding bildar bolaget Asgard Therapeutics med internationella toppforskare

Toppforskare från University of Coimbra i Portugal har flyttat sin forskning till Lunds universitet. Forskarna Filipe Pereira, Cristiana Pires and Fábio Rosa bildar nu bolaget Asgard Therapeutics AB tillsammans med
Read More

Så kan immunsystemet kontrolleras

En forskargrupp på Lunds universitet har lyckats programmera om mänskliga bindvävsceller till immunceller. https://www.lu.se/article/sa-kan-immunsystemet-kontrolleras
Read More